HelpMijn profiel

Onder het kopje "Mijn profiel" treft u de bij ons bekende profielgegevens aan. Mochten deze gegevens niet kloppen of veranderd zijn, verzoeken wij u om contact op te nemen met vngleden@vng.nl.

Invoeren nieuwe functionaris 

U kunt een nieuwe functionaris invoeren door het betreffende tabblad boven te kiezen, bijvoorbeeld college. Klik vervolgens op de button Nieuwe functie 

Beëindigen functionaris 

U kunt een functie beëindigen door het invullen van het veld Uit functie bij de betreffende functionaris 

Adressen 

Voor alle adressen geldt: het invullen van postcode, huisnummer en toevoeging volstaat. Straatnaam en plaats worden automatisch ingevuld. Lukt het niet om een adres in te vullen, terwijl u zeker weet dat het adres correct is, geef dit door aan vngleden@vng.nl

AVG en privacy 

Wij vragen uw aandacht voor een aantal AVG-aspecten met betrekking tot uw rol als contactpersoon. Naast de algemene functie en contactgegevens vragen we u een aantal specifieke gegevens in te voeren. We vragen naar   

  • Huisadres voor verzending gratis VNG-Magazine 

  • Geboortejaar, politieke voorkeur en geslacht voor onderzoek en statistiek ontwikkeling en samenstelling lokaal bestuur.  

Het is belangrijk om raads- en collegeleden te informeren over deze verwerking. Privéadressen in de databank VNG Ledengegevens gebruiken we alleen voor het verzenden van het gratis VNG-Magazine naar het huisadres van bestuurders.  

Bij bezwaar tegen vermelding van deze gegevens in de databank kunt u deze velden leeg laten. 

Het is voor bestuurders altijd mogelijk de VNG te benaderen om de verwerking van deze gegevens aan te passen, dan wel te beëindigen. Dit kan via de contactpersoon of via een mail naar vngleden@vng.nl 

Portefeuilles

De portefeuillebenaming uit de keuzelijst gebruiken we voor gerichte communicatie van de VNG met haar doelgroepen, bijvoorbeeld alle wethouders Financiën. Meerdere portefeuilles zijn mogelijk.